Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 09.09.2011 08:44:25 

PaedDr. Monika Seňová / ZUŠ‚ výtvarny odbor‚ Októbrová 32‚ Prešov

PROFIL
Profil
    
 
PaedDr. Monika Seňová

        Znamenie: Vodnár

        Rodina: vydatá, 2 synovia (1989, 1992)

        Bydlisko: Štefánikova 6, 08001 Prešov

        Mobil: 0948 003 163

        Mail: monasen65@gmail.com

        Záľuby: umenie, psy, leto, káva

        Vzdelanie: vysokoškolské (PdF UPJŠ v Prešove, aprobácia Sj – Vv (1988)

       

Učiteľ ZUŠ, výtvarný odbor, Októbrová 32, Prešov: od 15.1.1990

       Ateliér: Čapajevova 5, Prešov

        Životný cieľ: Minimálne maximum

 


 

 

Profesionálne ocenenia a dosiahnuté úspechy:

2001: Ďakovný list vedúceho OŠMaTK za Lektorskú činnosť v prospech učiteľskej

          verejnosti 

          Diplom za kolekciu výtvarných prác (Toruň) 

2004: Diplom za kolekciu výtvarných prác (Toruň)  

2005: Ďakovný list primátora mesta (Rezortný deň pracovníkov školstva)

2006: Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou (Digitálne kompetencie)

          Diplom za kolekciu výtvarných prác (Toruň)

2007: Ďakovný list primátora mesta (Rezortný deň pracovníkov školstva)

          Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou (Anglický jazyk - l. stupeň)

2008: Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou (Anglický jazyk – ll.stupeň)

          Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou (Využitie IKT v praxi –

                Modul PowerPoint)

          Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou (Využitie PC v praxi –

                Modul OS Windows

                Modul Textový editor MS Word

                Modul Tabuľkový procesor MS Excel

                Modul Internet

          Diplom za kolekciu výtvarných prác (Toruň)

          Diplom Galérie mesta Bratislavy za účasť v celoslovenskom vzdelávacom programe

                Umenie zblízka

          Ďakovný list prednostu Kliniky pediatrie MUDr. J. Kovaľa PhD. za kolekciu

                výtvarných prác pre detské oddelenie PNsP Prešov

2009: Osvedčenie o ll. Kvalifikačnej skúške (Textil ako výtvarný materiál pre žiakov ZŠ)TOPlist